Cách thức thanh toán
   

Để tiện lợi nhất và tùy thuộc vào điều kiện của mình, Quý Khách Hàng có thể chọn một trong các phương thức thanh toán sau:

  1. Thanh toán tiền mặt trực tiếp: Quý khách có thể nộp tiền mặt tại văn phòng Công ty CP Công Nghệ Sinh Học BIONET Việt Nam hoặc tại các điễm thu mẫu của Bionet Việt Nam (nơi gần nhất).
  2. Chuyển khoản: Quý khách có thể sử dụng thẻ ATM hoặc ngân hàng gần nhất để chuyển tiền vào tài khoản của công ty.

    

Chú ý: Ngay sau khi gửi tiền, quý khách vui lòng liên hệ với Bionet Việt Nam để xác nhận việc chuyển tiền.